Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.

Asigurarea RCA are două scopuri: protecția financiară a celui vinovat de producerea accidentului precum și protecția financiară a persoanei păgubite, în urma unui accident.

Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societățile de asigurare autorizate de ASF în acest sens. Puteți verifica lista actualizată a societăţilor autorizate pentru RCA pe pagina de internet www.asfromania.ro.

Prima de asigurare pe care o veți plăti depinde și de istoricul dumneavoastră de daunalitate (istoricul asiguratului, cu o maşină) realizat într-o perioadă de referinţă. Astfel, asigurătorii au obligaţia să aplice sistemul bonus-malus în vederea stabilirii primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o

plătească. Sistemul bonus-malus influențează prima de asigurare în funcție de daunalitatea înregistrată în perioada de referință.

Decontarea directă este un serviciu suplimentar prevăzut în contractul RCA, care va fi taxat suplimentar, în baza căruia în caz de daună provocată din vina unui terț vă puteți adresa propriului asigurător RCA, urmând ca acesta să întreprindă demersurile necesare avizării, constatării și despăgubirii daunei respective.

Încheierea contractului RCA se poate face pentru o perioadă de la 1 lună la 12 luni.

Mai multe detalii la sectiunea Ghiduri – Ghid RCA

Asiguratori