Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

PETENTUL este persoana fizică sau juridică care deține calitatea de consumator de produse și servicii financiare nebancare sau, după caz, organizație legal constituită care formulează petiții în nume propriu sau, după caz, în numele colectivului pe care îl reprezintă, ori împuterniciții legali ai acestora, care acționează exclusiv în numele acestora și fără un interes comercial propriu.

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu furnizorul dvs. de servicii financiare (entitate reglementată, autorizată și supravegheată de A.S.F.), vă puteţi adresa A.S.F., iar petiția dumneavoastră, însoţită de documente doveditoare dacă este cazul, se va soluţiona în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Petitia se poate transmite direct la sediile noastre, la mail office@asiguraribrasov.ro sau in cazul in care nu se ajunge la o solutionare la A.S.F. conform indicatiilor din https://asfromania.ro/consumatori/petitii