Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj

“TOATE RISCURILE” si raspunderea constructorului

 

Acest produs protejeaza interesele financiare ale societatilor de constructii/montaj instalatii, asigurand derularea in bune conditii a proiectelor angajate, adresandu-se in special antreprenorilor, constructorilor si sub-contractorilor acestora.

 

In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera:

Sectiunea I (obligatorie) – Pagubele materiale;

Sectiunea II (optionala) – Raspunderea civila.

 Sectiunea I – PAGUBE MATERIALE (obligatorie):

 

       polita tip „toate riscurile” – acopera daunele produse pe perioada contractului de asigurare mai putin riscurile excluse in conditiile de asigurare.

 

Sectiunea II – RASPUNDERE CIVILA (optional):

 

       raspunderea civila a asiguratului, angajata in cazul producerii unor prejudicii (vatamari corporale – inclusiv decesul) si / sau pagube materiale – avarierea / distrugerea bunurilor mobile / imobile, vatamarea unor animale).

 

Polita poate fi extinsa si pentru alte riscuri. Contractul de asigurare se incheie pe intreaga perioada aferenta executarii lucrarilor de constructii-montaj asa cum rezulta din documente, daca nu se convine altfel. Orice prelungire a valabilitatii contractului de asigurare se face la cererea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului

Asiguratori